oncasa@yahoo.com
Tel: +40 745 259 044

Acte necesare pentru autorizatie de constructie.

Acte necesare casa pentru autorizatie

In momentul in care intentionati sa cumparati un teren sau o casa este util sa verificati:

- Valabilitatea si corectitudinea actelor originale (consultati un avocat sau un notar).
- Cereti sa vi se arate dosarul cadastral al terenului si a eventualelor constructii ce se afla pe acest teren.
- Existenta unor litigii in familia vanzatorului (partaj, succesiuni, etc).
- Cereti vanzatorului dovada ca terenul se afla in intravilan (este posibil sa fie in intravilan si sa fie momentan in circuitul - Agricol - in acest caz se plateste o taxa suplimentara pentru a se putea construi acolo).
- Solicitati certificatul de urbanism in vederea vanzarii.
- Extras de carte funciara – 24 h.
- Certificat fiscal – 48 h -persoana fizica
- Taxele si onorariul notarului sunt suportate de cumparator
Vanzarea-cumpararea se va face la notariat cu respectarea tuturor cerintelor legale:

- Detalii privind fostii proprietari si modul de dobandire al terenului
- Prezenta unor ipoteci, giruri bancare, succesiuni, partaj, revendicari, etc.
- Eventuale drumuri de servitute pentru alte terenuri situate in spatele acestuia si care nu au iesire directa la strada.
- Terenul este sau nu in circuitul agricol.

Cumpărarea terenului se face doar după verificarea existenţei actelor de proprietate în original, a extrasului de carte funciară (valabil 24 ore), a certificatului fiscal (valabil 48 ore dacă vânzătorul este persoană fizică şi 30 de zile dacă e persoană juridică), a certificatului de urbanism pentru vânzare (preemţiune).

Tranzacţia se efectuează doar la notar printr-un contract de vânzare – cumpărare în original. Taxele şi onorariile notariale revin cumpărătorului.

Transcrierea terenului în registrul de carte funciară şi obţinerea titluluide proprietar al terenului prin: declararea tranzacţiei la Primărie – Direcţia de Taxe şi Impozite înregistrarea ca nou proprietar, prin obţinerea rolului fiscal, după depunerea unui dosar cu contractul de vânzare – cumpărare (original şi copie), declaraţie tip, taxa de deschidere la Primărie – Direcţia Taxe şi Impozite transcrierea terenului în Cartea Funciară şi intabularea, având un dosar cu: contractul de vânzare – cumpărare în original, cadastrul terenului în original, certificatul de atestare fiscală în original, timbrul fiscal, cererea tip, chitanţa de achitare a taxei de intabulare; acest dosar de prezintă laJudecătoria din localitate şi în termen de o lună se obţine intabularea.