oncasa@yahoo.com
Tel: +40 745 259 044

Plan urbanistic de detaliu – PUD

Are exclusiv caracter de reglementare specifica, prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si echipare edilitara a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, in corelare cu functiunea predominanta si cu vecinatatile imediate (conform Legea 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare).

Elaborarea unui plan urbanistic de detaliu – PUD poate fi facuta numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform conditionarilor din PUG/PUZ sau care s-a emis ca urmare a solicitarii unor derogari de la RLU aprobat;

Planul urbanistic de detaliu – PUD poate reglementa:
modificarea POT;
modificarea distantelor dintre perimetrul edificabil si limitele laterale si posterioara ale parcelei;
asigurarea accesibilitatii pe parcela si racordarea la retelele edilitare;
permisivitatile si constrangerile urbanistice privind volumele construite si amenajarile aferente;
relatiile functionale si estetice cu vecinatatea;
compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;
regimul juridic si circulatia terenurilor si constructiilor (inclusiv propunerea de concesionare a terenurilor);