oncasa@yahoo.com
Tel: +40 745 259 044

Plan urbanistic zonal – PUZ

Are caracter de reglementare specifica detaliata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general – PUG a unei zone strict delimitate din teritoriul localitatii (conform Legea 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare).

Elaborarea unui plan urbanistic zonal – PUZ poate fi facuta numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform conditionarilor impuse prin PUG sau care s-a emis ca urmare a solicitarii unor derogari de la RLU aprobat;

stabilirea zonelor pentru care trebuie sa se intocmesca Planuri urbanistice zonale – PUZ se face de regula prin Planul urbanistic general – PUG.

Elaborarea si aprobarea unui plan urbanistic zonal – PUZ este obligatorie in cazul:

zonelor centrale ale localitatilor;
zonelor protejate si de protectie a monumentelor, a complexelor de odihna si agrement, a parcurilor industriale, a parcelarilor;
altor zone stabilite de autoritatile publice locale, potrivit legii.
modificarea functiuniilor zonei;
modificarea regimului de construire;
modificarea regimului de inaltime, a inaltimii maxime admise si a CUT;
stabilirea sau modificarea perimetrelor edificabile fata de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) si celelalte limite ale parcelelor;
extinderea perimetrului intravilan;
organizarea retelei stradale;
organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane;
modul de utilizare a terenurilor;
dezvoltarea infrastructurii edilitare;
statutul juridic si circulatia terenurilor;
protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora;
tipul de parcele sau/si de situatii pentru care in vederea emiterii autorizatiei de construire reglementarile urbanistice
trebuiesc amanuntite printr-un plan urbanistic de detaliu – PUD;