oncasa@yahoo.com
Tel: +40 745 259 044

PLANUL URBANISTIC GENERAL – PUG

Are caracter director si de reglementare pentru fiecare unitate administrativ - teritoriala de baza – municipiu, oras, comuna -, constituind cadru legal pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare (conform Legea 350/2001, modificata si completata prin Legea 289/2006); astfel, pentru ansamblul localitatii.

Planul urbanistic general – PUG cuprinde reglementari pe termen scurt cu privire la :

stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii;
stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
zonificarea functionala, corelata cu organizarea retelei de circulatie;
delimitarea zonelor afectate de servituti publice;
modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
stabilirea zonelor istorice protejate si de protectie a monumentelor istorice;
formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;
precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate;

Prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:
evolutia in perspectiva a localitatii;
directiile de dezvoltare functionala in teritoriu;
traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean;