oncasa@yahoo.com
Tel: +40 745 259 044

Receptia lucrarilor - Receptia finala

 • este convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie specificată în contractul cu executantul.

  • La recepţia finală participă: proiectantul lucrării, executantul, comisia de recepţie şi Beneficiarul.
  • Comisia se întruneşte la data şi locul fixate şi examinează următoarele: procesele verbale de recepţie de la terminarea lucrărilor; finalizarea lucrărilor cerute de „recepţia de la terminarea lucrărilor”; referatul Beneficiarului privind comportarea construcţiilor în exploatare pe perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor.
  • Comisia de receptie poate cere, in cazuri foarte bine justificate si/sau in cazul aparitiei unor vicii, efectuarea de incercari si expertize.
  • La terminarea recepţiei, comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul verbal de recepţie finală, în termen de 3 zile lucrătoare, impreuna cu recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei, de aminare sau de respingere a ei.
  Responsabilitatile beneficiarului
  • Organizeaza receptia conform cu regulamentele in vigoare in domeniu;
  • Regularizeaza taxele catre ISC si Primarie;
  • Achita ultima transa din contractual de proeictare total convenit inclusiv aditionalele si indexarile, daca e cazul;
  Responsabilitatile proiectantului
  • Asista investitorul la toate fazele receptiei obiectului de investitie
  • Intocmeste referatul de prezentare referitor la calitatea executiei in faza de terminare a lucrarilor;
  • Supravegheaza intocmirea listei deficientelor de executie semnalate, precum si remedierea lor;
  • Vizeaza procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;