oncasa@yahoo.com
Tel: +40 745 259 044

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM – RLU

In concordanta cu Regulamentul General de Urbanism, stabileste conditiile-cadru de amplasare si de realizare ale constructiilor sau de interventie la constructiile existente, diferentiat pe zone sau subzone urbane – unitatii teritoriale de referinta – UTR; pentru fiecare unitate teritoriala de referinta – UTR sunt stabilite prin RLU:

utilizarea terenurilor (utilizari admise, utilizari admise cu conditionari si utilizari interzise);
caracteristicile parcelelor construibile (dimensiuni, forme, raport latime/lungime ;
regimul de aliniere a terenului si constructiilor fata de drumurile publice;
perimetrul edificabil care delimiteaza zona de amplasare a cladirilor pe o parcela, cu precizarea distantelor fata de aliniament (limita parcelei dinspre domeniul public), fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei si fata de alte cladiri de pe aceeasi parcela;
regimul de inaltime (numarul de niveluri) si inaltimea maxima admisibila a cladirilor (la cornisa si la coama, exprimate in metri fata de terenul amenajat);
procentul maxim de ocupare a terenului – POT (suprafata construita/suprafata parcelei);
coeficientul maxim de utilizare a terenului – CUT (suprafata desfasurata/ suprafata parcelei);
aspectul exterior al cladirilor (forma acoperisului – cu pante sau terasa, eventual natura invelitorii, raportul plin-gol, finisaje exterioare, culori);
conditii de echipare edilitara;
circulatia auto si pietonala, accese;
parcarea si gararea autovehiculelor;
spatii libere si plantate;
imprejmuiri;
conditii privind organizarea de santier;
dupa caz, zone de interdictie provizorie sau definitiva pentru constructii;
zonele de protectie (dupa caz de siguranta) cum ar fi cele pentru monumentele istorice, luciile de apa sau pentru obiective speciale (unitatile militare, cai de comunicatie rutiere sau feroviare, aeroporturi, retele edilitare magistrale sau de distributie etc.);
alte conditionari specifice pentru o anumita zona sau subzona, definita ca unitate teritoriala de referinta – UTR;