oncasa@yahoo.com
Tel: +40 745 259 044

Studiu geotehnic

Scopul studiului geotehnic este de a furniza date asupra naturii terenului unde urmează a se construi, date necesare atât pentru proiectarea cât şi pentru execuţia propriu-zisa a casei.

Datele din studiul geotehnic se referă la:
- Definitivarea amplasamentului casei.
- Precizarea caracteristicilor fizico-chimice şi mecanice ale straturilor ce alcătuiesc terenul de fundare (structura solului, adâncimea optimă de realizare a fundaţiei, caracteristicile terenului în zona de fundare cu precizarea presiunii maxime convenţionale admise)
- Recomandări cu privire la soluţiile de fundare posibil a se adopta (recomandări privind tipul şi dimensiunile fundaţiei).
- Precizarea rezervelor de materiale locale necesare pentru eventuale umpluturi.
- Determinarea nivelului si a efectelor apelor subterane.
- Încadrarea seismică a zonei şi particularităţile seismice ale terenului.
- Semnalarea eventualelor condiţii speciale de fundare.

Elaborarea unui studiu geotehnic presupune parcurgerea următoarelor etape:

- DOCUMENTE NECESARE INTOCMIRII STUDIULUI GEOTEHNIC :
          - Planul de amplasament
          - Planul de ridicare topografică

- CERCETAREA MATERIALULUI DOCUMENTAR REFERITOR LA AMPLASAMENT:
          - Studii şi monografii
          - Rapoarte de expertiza tehnică